Verplichte basisverzekering 2025

De zorgverzekering is een basisverzekering voor iedere Nederlander. Deze basisverzekering is verplicht en dekt de noodzakelijke zorg, zoals de huisarts, het ziekenhuis, de psychiater of de apotheek.

Menzis
Menzis
Basis voordelig
€122,75
Eigen risico: €885
Vrije zorgkeuze: Beperkt
Bekijk zorgverzekering
UnitedConsumers
UnitedConsumers
Bewuste keuze
€122,95
Eigen risico: €885
Vrije zorgkeuze: Beperkt
Bekijk zorgverzekering
UnitedConsumers
UnitedConsumers
Basis keuze
€122,95
Eigen risico: €885
Vrije zorgkeuze: Gedeeltelijk
Bekijk zorgverzekering

Iedereen heeft recht op basiszorg, maar er is ook de plicht om daar aan mee te betalen. Via de zorgtoeslag word je hiervoor gecompenseerd.

Inhoudsopgave [verbergen]

? min. leestijd | ? woorden

  Als Nederlander ben je dus verplicht om je te verzekeren en de verzekeraars zijn verplicht om jou aan te nemen. Dit zijn twee belangrijke kenmerken van de zorgverzekering: verzekeringsplicht en acceptatieplicht.

  Wat valt onder de dekking van de basisverzekering 2025?

  Onder de dekking van de basisverzekering 2025 vallen de meest gebruikelijke zorgkosten. Hieronder staat een overzicht van de belangrijkste zorg die onder de basisverzekering valt.

  Zorgkosten Uitleg Eigen risico Eigen bijdrage
  Huisarts Bezoek aan de huisarts. Nee Nee
  Tandarts Tot 18 jaar: controle en behandeling; en fluoridebehandeling voor kinderen tot 6 jaar die 'blijvende' tanden en kiezen krijgen. Nee Nee
  Vanaf 18 jaar: chirurgische tandheelkundige hulp en röntgenonderzoek. Ja Nee
  Medisch specialist Bezoek medisch specialist, zoals een kaakchirurg, internist of allergoloog. Ja Nee
  Ziekenhuis Ziekenhuisverblijf, operaties en spoedeisende hulp in het ziekenhuis. Ja Nee
  Ziekenvervoer Ambulancevervoer. Ja Nee
  Ziekenvervoer met auto of openbaar vervoer. Ja Ja
  Patiënten die meerdere dagen achter elkaar behandeld worden kunnen ook kiezen voor een logeervergoeding in plaats van de vergoeding voor vervoerskosten. Ja Nee
  Medicijnen De meeste medicijnen. Ja Nee
  Bloedonderzoek Bloed prikken via huisarts en medisch specialist. Ja Nee
  Geestelijke gezondheidszorg (ggz) Basis ggz, dus zorg voor mensen met lichte tot matige psychische aandoeningen; bijvoorbeeld gesprekken met een psycholoog of een internetbehandeling (e-health). Ja Nee
  Specialistische ggz, dus zorg voor mensen met zware, ingewikkelde psychische aandoeningen.
  Eerste 3 jaar verblijf in ggz-instelling.
  Fysiotherapie Tot 18 jaar: krijgen maximaal 18 behandelingen (2x9) voor fysiotherapie vergoed. Nee Nee
  Vanaf 18 jaar: (beperkte) fysiotherapie en oefentherapie van de 21e behandeling bij aandoeningen die op de chronische lijst staan. De eerste 20 behandelingen betaal je meestal zelf. Ja Nee
  Bekkenfysiotherapie bij urine-incontinentie tot en met de 9e behandeling. Ja Nee
  Oefentherapie bij artrose aan de heup- en kniegewrichten tot en met de 12e behandeling. Ja Nee
  Oefentherapie bij claudicatio intermittens (etalagebenen) tot en met de 37e behandeling. Ja Nee
  Oefentherapie bij COPD tot en met de 70e behandeling in het eerste jaar. Ja Nee
  Logopedie De behandeling moet een geneeskundig doel hebben. Ja Nee
  Ergotherapie Maximaal 10 behandeluren per kalenderjaar. Ja Nee
  Dieetadvies Maximaal 3 behandeluren per kalenderjaar. Ja Nee
  Zwangerschaps- en geboortezorg Verloskundige zorg. Nee Nee
  Kraamzorg. Nee Ja
  Wijkverpleging Wijkverpleging inclusief persoonsgebonden budget voor wijkverpleging. Nee Nee
  Hulpmiddelen Hulpmiddelen voor behandeling, verpleging, revalidatie, verzorging of een specifieke beperking. Zoals een gehoorapparaat of orthopedische schoenen. Let op: géén rollators en andere eenvoudige loophulpmiddelen. Ja Ja
  Gehandicaptenzorg Zorg voor gehandicapten die niet goed horen of zien of een taalontwikkelingsstoornis hebben. Ja Nee
  Behandeling door een arts voor verstandelijk gehandicapten (AVG). Ja Nee
  Ouderenzorg Revalidatiezorg voor ouderen. Ja Nee
  Behandeling door een specialist ouderengeneeskunde (SO). Ja Nee
  Gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) Zorg voor mensen met overgewicht of obesitas. Een GLI is gericht op een gedragsverandering om een gezonde leefstijl te bereiken en te behouden. Nee Nee

  Contactlenzen en brillen vallen niet onder de basisverzekering, tenzij ze medisch noodzakelijk zijn. Om de kosten voor lenzen en brillen vergoed te krijgen, moet je aanvullend verzekerd zijn.

  Is de basisverzekering overal hetzelfde?

  De overheid stelt de inhoud van de basisverzekering vast. Hierdoor is de basisverzekering bij elke zorgverzekeraar hetzelfde en worden bij elke verzekeraar dezelfde kosten vanuit de basis zorgverzekering vergoed.

  Ondanks dat de basisverzekering bij elke verzekeraar hetzelfde is, is de premie verschillend. Zorgverzekeraars mogen zelf bepalen hoeveel geld ze vragen voor deze basis zorgverzekering.

  Ook kan er verschil zijn in de vrije zorgkeuze. Sommige verzekeraars hebben contacten met bepaalde zorgverleners en alleen die zorgkosten worden volledig vergoed. Wanneer je verzekeraar geen contract heeft met een zorgverlener, betaal je mogelijk een deel zelf.

  Vergelijk de basisverzekering met de zorgvergelijker

  Met een aanvullende zorgverzekering kun je je basisverzekering uitbreiden. Middels de zorgvergelijker kun je eenvoudig zelf de voorwaarden van je verzekering kiezen.

  Zorgvergelijker 2025

  Basisverzekeringen vergelijken met de zorgvergelijker
  Basisverzekeringen vergelijken met de zorgvergelijker

  Wat valt er onder de basisverzekering?

  De overheid bepaalt wat er onder de basisverzekering valt. Dat is het minimum wat elke verzekeraar als basiszorgverzekering moet aanbieden. Uiteraard mogen de verzekeraars de zorgverzekering uitbreiden. Dit blijkt dan uit de polisvoorwaarden.

  In Nederland vallen 8 soorten zorg onder de basisverzekering:

  • Mondzorg: tandheelkunde
  • Geneeskundige zorg: huisartsen, medisch specialisten en verloskunde
  • Hulpmiddelenzorg: hoortoestellen, blindengeleidehonden en kunstgebitten
  • Farmaceutische zorg: geneesmiddelen
  • Verzorging: verloskunde en kraamzorg
  • Opname en behandeling in het ziekenhuis
  • Vervoer i.v.m. zorg: taxi of eigen vervoer
  • Verblijf i.v.m. geneeskundige hulp: zorghotel

  De overheid bepaalt elk jaar opnieuw wat er onder de basisverzekering voor het volgende jaar valt en waar je een eigen bijdrage voor moet betalen.

  Is de basisverzekering verplicht?

  Iedere Nederlander heeft het recht en de plicht om verzekerd te zijn. Dit is dan ook in de Grondwet geregeld: "De overheid treft maatregelen ter bevordering van de volksgezondheid".

  De overheid wil dat iedereen de nodige zorg kan betalen en heeft daarvoor twee volksverzekeringen ingesteld:

  • Wet langdurige zorg (Wlz)
  • Zorgverzekeringswet (Zvw)

  De Wlz zorgt ervoor dat mensen die 24 uur per dag zorg nodig hebben, dit ook krijgen. Hierbij valt te denken aan zorg op medisch, geestelijk of lichamelijk gebied. Zieken kunnen kiezen voor zorg in een instelling of in het eigen huis. Als je zorg thuis wilt, kan dat vanuit een instelling of door iemand zelf te regelen via het persoonsgebonden budget.

  De Zvw zorgt ervoor dat iedere Nederlander verplicht verzekerd is voor de basisverzekering. Ook staat daarin welke kosten vergoed moeten worden door de zorgverzekeraars.

  Doordat elke Nederlander verplicht zorgpremie voor de basiszorg moet betalen, komt de overheid je tegemoet via de zorgtoeslag. Mensen met een laag inkomen ontvangen zorgtoeslag om hun maandelijkse zorgpremie te kunnen betalen.

  Basisverzekering voor zorg die je niet gebruikt

  In de basisverzekering zit waarschijnlijk zorg die je niet gebruikt. De basiszorgverzekering dekt namelijk erg veel verschillende soorten zorgkosten, zodat de meeste Nederlanders in de basis goed verzekerd zijn.

  Daardoor betaal je dus ook premie voor zorg waar je geen gebruik van maakt. Door het zorgverzekering vergelijken 2025 vind je de laagste premie.

  Ouderen betalen bijvoorbeeld premie voor kraamzorg, terwijl jongeren betalen voor ouderenzorg. Hierdoor is de zorgverzekering niet te duur voor één bepaalde doelgroep, maar worden de kosten verdeeld over alle verzekerden.

  Basisverzekering - veel gestelde vragen (FAQ)

  Wat valt onder de dekking van de basisverzekering?

  Onder de dekking van de basisverzekering vallen kosten voor de huisarts, tandarts, medisch specialist, ziekenhuis, medicijnen, fysiotherapie, verloskundige zorg, hulpmiddelen en nog veel meer.

  Is de basisverzekering overal hetzelfde?

  De overheid stelt de inhoud van de basisverzekering vast. Hierdoor is de basisverzekering bij elke zorgverzekeraar hetzelfde en worden bij elke verzekeraar dezelfde kosten vanuit de basis zorgverzekering vergoed.

  Is de basisverzekering verplicht?

  Iedere Nederlander heeft het recht en de plicht om verzekerd te zijn. Dit is dan ook in de Grondwet geregeld: "De overheid treft maatregelen ter bevordering van de volksgezondheid".

  Datum gepubliceerd: 15-10-2020 | Datum bijgewerkt: 14-11-2023 | Auteur:

  Deel 'Basisverzekering 2025 vergelijken'

  Deel dit bericht via social media met je familie, vrienden en collega's!

  Basisverzekering 2025 vergelijken. De zorgverzekering is een basisverzekering voor iedereen. De basisverzekering is verplicht en dekt noodzakelijke zorg.


  Over de auteur van 'Basisverzekering 2025 vergelijken'

  Patrick (auteur en webmaster)

  Auteur van deze content is Patrick. Als adviseur krijg ik vaak vragen over verzekeringen in het algemeen, waarna ik artikelen ben gaan schrijven over de zorgverzekering.

  Mijn hobby's zijn o.a. voetballen, hardlopen en het bijhouden van diverse websites, naast mijn baan als financieel professional.

  Ik werk niet voor een gerelateerd bedrijf of instelling, waardoor de informatie betrouwbaar en onafhankelijk is. De informatie is nauwkeurig verzameld op basis van betrouwbare bronnen en wordt regelmatig geüpdatet.